Btw-verlaging op zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

De Federale Ministerraad keurde zopas het Koninklijk Besluit goed dat de btw verlaagt naar 6% voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Een behoorlijke tegemoetkoming die veel gezinnen over de streep moet trekken om een duurzame investering te doen.

De btw-verlagingen voor de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers gelden van 1 april 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Om te genieten van het verlaagd btw-tarief dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  1. Er wordt gefactureerd aan de eindgebruiker.

  2. De woning wordt na uitvoering uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt.

  3. Het gaat om woningen jonger dan 10 jaar, met inbegrip van nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

  4. Het verlaagd btw-tarief wordt mogelijk gemaakt voor verwarmingssystemen zoals zonneboilers en warmtepompen wanneer bepaalde referentienormen inzake uitstoot worden in acht genomen. De meeste installaties hebben nauwelijks of geen uitstoot en hebben dus ook geen probleem met het behalen van deze normen. Alleen voor bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bv bij zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, zal moeten worden nagegaan of zij de bestaande referentienormen behalen. In dat geval zal de specifieke referentienorm in acht moeten worden genomen die is opgenomen voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.

  5. Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur en krijgt de klant één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

 

Heb je graag een vrijblijvende offerte of advies rond zelfbouw? Contacteer ons hier.

Bron: www.vanpeteghem.belgium.be